Walne Zebranie Członków ETN

27.06.2010

W dniu 17 czerwca 2010 r. w gościnnych murach Biblioteki Elbląskiej odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze członków Elbląskiego Towarzystwa Naukowego im. Jana Myliusa. Po wysłuchaniu sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa w 2009 r., a także sprawozdania z działalności finansowej i sprawozdania Komisji Rewizyjnej, uczestnicy zebrania jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi ETN.

W części wyborczej zebrania przyjęto rezygnację pana profesora Andrzeja Grotha z funkcji prezesa ETN, a także rezygnację pana Romana Korzeniowskiego z funkcji wiceprezesa i pana Henryka Burakowskego z funkcji skarbnika. W wyniku wyborów funkcję prezesa powierzono pani profesor Halinie Piekarek-Jankowskiej.  Wybrano  także dwóch członków Zarządu: panią dr Irenę Sorokosz oraz pana dr  Henryka Miłosza.

Obecny skład władz statutowych Elbląskiego Towarzystwa Naukowego im. Jana Myliusa przedstawia się następująco:

  • Halina Piekarek-Jankowska – prezes
  • Irena Sorokosz – wiceprezes
  • Jacek Nowiński – wiceprezes
  • Bożenna Janikowska – sekretarz
  • Henryk Miłosz – skarbnik

 

tl_files/etn/artykuly/zarzad_etn_wybrany.jpg

Wróć