Spotkanie ETN 27 maja

02.05.2010

Serdecznie zapraszam na pierwsze spotkanie elbląskich pracowników nauki, które odbędzie się w dniu 27 maja 2010 r. (czwartek) o godzinie 17:00 w budynku Biblioteki Elbląskiej sala audytoryjna II piętro.

Celem spotkania jest integracja elblążan zajmujących się nauką i badaniami we wszystkich dziedzinach nauki, zatrudnionymi w szkołach wyższych, placówkach badawczych, instytucjach, firmach, przedsiębiorstwach, prowadzących własną działalność gospodarczą, a przede wszystkim tych, którzy swoją pracą i działaniami chcą wzmacniać fundamenty elbląskiej nauki.

Elbląskie Towarzystwo Naukowe powstało w marcu 2009 roku z inicjatywy grupy elblążan, którym na sercu leżą sprawy rozwoju szkolnictwa wyższego w Elblągu, a w szczególności rozwój elbląskiej kadry naukowo-dydaktycznej. Są nimi osoby z obszarów nauki, szkół wyższych, a także przedsiębiorcy kierujący dużymi firmami, mający ogromne doświadczenie zawodowe i ugruntowaną pozycję zawodową.

Najważniejsze cele ETN to zgodnie ze statutem: „.... stwarzanie lepszych i efektywnych warunków rozwoju elbląskiej kadry naukowej – doktorantów i habilitantów poprzez organizowanie i współfinansowanie prac naukowo-badawczych z różnych dziedzin wiedzy, upowszechnianie wyników badań naukowych, działania na rzecz wiązania nauki z potrzebami gospodarczymi i społecznymi, rozwijanie życia intelektualnego i kulturalnego miasta Elbląga oraz regionu Morza Bałtyckiego”.

Założyciele i członkowie ETN widzą szanse spełnienia założonych celów przy aktywnym udziale elbląskich pracowników nauki. Stworzone już ramy organizacyjne oraz posiadane zasoby finansowe maja znacząco ułatwić rozwój elbląskich kadr naukowych. Rozwój firm – wiąże się z wdrażaniem innowacji i nowoczesnych rozwiązań, a te wymagają zaangażowania elbląskich pracowników nauki i  wszystkich tych, którym  wszechstronnie rozumiany rozwój miasta i regionu – nie jest obojętny

Możliwość interdyscyplinarnych spotkań elbląskich pracowników nauki będzie znakomitym katalizatorem rozwoju elbląskiej kadry naukowo-dydaktycznej. Korzyści z tej współpracy – indywidualne i grupowe – mają ogromną szansę przyczynić się do rozwoju naszego miasta.

Wszystkich zainteresowanych  udziałem w spotkaniu zachęcam do wypełnienia ankiety zawieszonej na stronie www.etn.elblag.pl i po wypełnieniu - przesłanie na adres etn@etn.elblag.pl lub przesłanie na podany adres poczty elektronicznej informacji o deklaracji uczestnictwa w spotkaniu.
Będę wdzięczny za przekazanie tej informacji innym osobom zainteresowanych tym spotkaniem.

Serdecznie zapraszam

Prof. dr hab. Andrzej Groth

Wróć