Informacja po spotkaniu 27 maja 2010

27.06.2010

Celem było spotkanie elblążan zajmujących się nauką i badaniami we wszystkich dziedzinach nauki, zatrudnionymi w szkołach wyższych, placówkach badawczych, instytucjach, firmach, przedsiębiorstwach, prowadzących własną działalność gospodarczą, a przede wszystkim tych, którzy swoją pracą i działaniami chcą wzmacniać fundamenty elbląskiej nauki. Według zebranych informacji, w Elblągu i regionie, pracowników z tytułami i stopniami naukowymi, jest ponad siedemdziesięciu.

Spotkanie rozpoczął wiceprezes ETN, Roman Korzeniowski, który po serdecznym powitaniu przybyłych licznie pracowników nauki naszego miasta, przedstawił członków założycieli Elbląskiego Towarzystwa Naukowego im. Jana Myliusa i przekazał dalsze prowadzenie spotkania dr inż. Henrykowi Miłoszowi.

Wprowadzeniem do dyskusji były postawione pytania skierowane do uczestników spotkania:

  • Jakie są nasze ambicje?
  • Czy chcemy brać udział w rozwoju Elbląga i regionu?
  • Czy chcemy mieć wpływ na rozwój szkolnictwa wyższego w Elblągu?
  • Czy chcemy uczestniczyć w rozwoju naukowym?
  • Czy chcemy uczestniczyć w rozwoju firm?
  • Czego elbląscy naukowcy oczekują?

W spotkaniu udział wzięło 34 pracowników nauki i ośmiu członków ETN. Ponad dwugodzinna dyskusja dotyczyła szerokiego spektrum problemów i potwierdziła, zdaniem uczestników, potrzebę organizowania kolejnych takich spotkań. Możliwość interdyscyplinarnych kontaktów elbląskich pracowników nauki jest znakomitym katalizatorem rozwoju elbląskiej kadry naukowo-dydaktycznej. Korzyści z tej współpracy to szansa indywidualnego rozwoju pracowników nauki, który będzie miał wpływ na rozwój naszego miasta.

„Drugie spotkanie elblążan – pracowników nauki” odbędzie się w październiku br.

 

tl_files/etn/artykuly/1_prof_halina_piekarek_jankowska.jpg

 

tl_files/etn/artykuly/2_frekwencja_dopisala.jpg

 

tl_files/etn/artykuly/3_dyskusja.jpg

 

tl_files/etn/artykuly/4_deklaracje_wstapienia_do_etn.jpg

Wróć