ETN zaprasza na wykłady otwarte

14.05.2010

prof. Maria Lubocka-Hoffmann
Maria Lubocka-Hoffmann

Elbląskie Towarzystwo Naukowe im. Jana Myliusa "Societas Scientiarum Elbingensis" zaprasza 19 maja i 16 czerwca o godz. 17.30 do sali audiowizualnej Biblioteki Elbląskiej przy ul. św. Ducha 3-7 na trzeci i czwarty z cyklu wykładów o odbudowie starych miast i retrowersji Starego Miasta w Elblągu. Wykład poprowadzi prof. Maria Lubocka-Hoffmann - autorka programu retrowersji elbląskiej Starówki. Wstęp wolny.

prof. Maria Lubocka-Hoffmann ukończyła Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie w 1970 roku uzyskała dyplom magistra w zakresie zabytkoznawstwa i konserwatorstwa. Pracowała w Pracowniach Konserwacji Zabytków w Olsztynie i Gdańsku. Od 1975 do 2002 roku Wojewódzki Konserwator Zabytków w Elblągu. Od 2002 r. w Muzeum Zamkowym w Malborku kurator ds. konserwacji zamków w Malborku i Kwidzynie. Od 2005 roku prof. UWM. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskała w 1998 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a tytuł doktora habilitowanego w 2005 roku na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej.
W 1983 roku opracowała metodę retrowersji - nowy sposób odbudowy zniszczonych miast historycznych. Autorka konserwatorskiego programu odbudowy Starego Miasta w Elblągu, setek programów konserwacji zabytków ruchomych oraz konserwacji, restauracji i odbudowy zabytków nieruchomych, a także kilku programów rewaloryzacji, odbudowy i retrowersji starych miast. Była polskim ekspertem PKN ICOMOS w sprawie wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO miast Pecz (Węgry) i Lwów (Ukraina). Pełniła funkcję konsultanta rewaloryzacji zabytków w Bańskiej Szczawnicy (Słowacja) i w Wilnie.
W latach 1998-2002 współrealizowała cykl popularno-naukowych filmów o wspólnym - polskim i niemieckim dziedzictwie kultury na terenie dawnych Prus. Film pt. Malbork - wspólne dziedzictwo zdobył w 1999 r. główną nagrodę na ogólnopolskim Festiwalu Filmów Naukowych w Krakowie.
W 1998 r. wydała książkę Elbląg: Stare Miasto, w roku 2002 Zamek w Malborku: historia, architektura, konserwacja, a w 2004 Miasta historyczne północnej i zachodniej Polski: zniszczenia i programy odbudowy - wszystkie w polskiej i niemieckiej wersji językowej.

Wróć