Zarząd

 • Krzysztof Olechnicki – prezes
 • Mirosław Pęczak – wiceprezes
 • Jacek Nowiński – wiceprezes
 • Anna Kaźmierska – sekretarz
 • Roman Korzeniowski – skarbnik

Komisja rewizyjna

 • Jacek Pietrzak
 • Florian Romanowski
 • Zbigniew Puchalski

Członkowie - założyciele

 • Blum-Kwiatkowski Gerhard Jürgen
 • Burakowski Henryk
 • Demkowicz-Dobrzański Sławomir
 • Dubiella-Polakowska Magdalena
 • Grodziewicz Tadeusz
 • Groth Andrzej
 • Iwaniec Henryk
 • Janikowska Bożenna
 • Józefczyk Mieczysław
 • Korzeniowski Roman
 • Mytych Ryszard
 • Nowiński Jacek
 • Olechnowicz Paweł
 • Pietrzak Jacek
 • Radulski Jakub
 • Romanowski Florian
 • Rosnowski Stanisław
 • Sorokosz Ryszard
 • Włodarski Józef
 • Wójcik Leszek
 • Wronkowski Henryk

Członkowie

 • Błaszczak Krzysztof
 • Bukowski Marcin
 • Chrostek-Żugaj Grażyna
 • Derlukiewicz Piotr
 • Gawroński Henryk
 • Kaźmierska Anna
 • Kijowska Iwona
 • Kossakowski Radosław
 • Liziński Tadeusz
 • Luks Krzysztof
 • Miłosz Henryk
 • Nawrocka Lidia
 • Nawrolska Grażyna
 • Nowak Joanna
 • Olechnicki Krzysztof
 • Orlicki Bartłomiej
 • Pęczak Mirosław
 • Puchalski Zbigniew
 • Sawicki Krzysztof
 • Sidorkiewicz Krzysztof
 • Słonina Henryk
 • Sorokosz Irena
 • Stanicki Sylwester
 • Szlendak Tomasz
 • Szuksta Stanisława
 • Terlikowski Jerzy
 • Zawadzki Wojciech