Zarząd

  • Krzysztof Olechnicki – prezes
  • Mirosław Pęczak – wiceprezes
  • Jacek Nowiński – wiceprezes
  • Anna Kaźmierska – sekretarz
  • Roman Korzeniowski – skarbnik

Komisja rewizyjna

  • Jacek Pietrzak
  • Florian Romanowski
  • Zbigniew Puchalski

Członkowie - założyciele

  • Blum-Kwiatkowski Gerhard Jürgen
  • Burakowski Henryk
  • Demkowicz-Dobrzański Sławomir
  • Dubiella-Polakowska Magdalena
  • Grodziewicz Tadeusz
  • Groth Andrzej
  • Iwaniec Henryk
  • Janikowska Bożenna
  • Józefczyk Mieczysław
  • Korzeniowski Roman
  • Mytych Ryszard
  • Nowiński Jacek
  • Olechnowicz Paweł
  • Pietrzak Jacek
  • Radulski Jakub
  • Romanowski Florian
  • Rosnowski Stanisław
  • Sorokosz Ryszard
  • Włodarski Józef
  • Wójcik Leszek
  • Wronkowski Henryk

Członkowie

  • Błaszczak Krzysztof
  • Bukowski Marcin
  • Chrostek-Żugaj Grażyna
  • Derlukiewicz Piotr
  • Gawroński Henryk
  • Kaźmierska Anna
  • Kijowska Iwona
  • Kossakowski Radosław
  • Liziński Tadeusz
  • Luks Krzysztof
  • Miłosz Henryk
  • Nawrocka Lidia
  • Nawrolska Grażyna
  • Nowak Joanna
  • Olechnicki Krzysztof
  • Orlicki Bartłomiej
  • Pęczak Mirosław
  • Puchalski Zbigniew
  • Sawicki Krzysztof
  • Sidorkiewicz Krzysztof
  • Słonina Henryk
  • Sorokosz Irena
  • Stanicki Sylwester
  • Szlendak Tomasz
  • Szuksta Stanisława
  • Terlikowski Jerzy
  • Zawadzki Wojciech