Elbląskie Towarzystwo Naukowe im. Jana Myliusa

Societas Scientiarum Elbingensis

Efekt Bilbao czy kult Cargo? Nowe instytucje kultury jako aktywatory życia społecznego, kulturalnego oraz gospodarczego - projekt badawczy

Celem projektu jest próba opisu wpływu wywieranego przez nowe i modernizowane instytucje kultury na kapitał społeczny, kapitał ludzki, a także na środowisko ekonomiczne polskich ośrodków, gdzie tego rodzaju inwestycje zrealizowano. Projekt przewiduje realizację czterech studiów przypadku nowych instytucji kultury realizowanych przy wykorzystaniu narzędzi socjologicznych i antropologicznych.

Zapraszamy do zapoznania się z ogólną koncepcją badania, a także z sukcesywnie publikowanymi wynikami badawczymi:

tl_files/etn/images/bilbao_link.jpg